St. Christopher Catholic Parish

  • Churches
301 N. Main Street
Verona, WI 53593-1105
(608) 845-6613